Wiata przy chacie „Alfredka”

Wiata przy chacie "Alfredka"

Bývalá chata Alfrédka

Wiata z ławami i stołami przy nieistniejącej chacie Alfrédka. Obok wiaty niewielki bar: Stánek U Alfrédky.

Pojemność

We wiacie jest miejsce dla kilkunastu osób na ławach i drewnianej podłodze.

Woda

Woda ze źródła Srebrnego potoku (pramen Stříbrného potoka).

Pozycja GPS

50.019638 17.212481

Dodaj komentarz